Bakanlığımız Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Mülakat Sonuçları

Bakanlığımız Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Mülakat Sonuçları

      Bakanlığımız Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Mülakat Sonuçları
 
     20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddeleri kapsamında bahse konu maddelerin uygulanmasına dair Usul ve Esaslarda belirtilen Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı Başlıklı 14. Maddesinin 5. fıkrasında  Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.  denilmektedir.

     Bu kapsamda; Bölge Müdürlüğümüz Kapıkule Gümrük Sahası B3 Binasında” 15.03.2018 Perşembe günü saat 10:00’da  gerçekleştirilen mülakatta Başarılı ve Başarısız olanlara ilişkin listelere aşağıdaki linkten ilan edilmiş olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

     İlanen duyurulur.


http://trakya.gtb.gov.tr/data/5a9e744eddee7d952cbd7fb8/Sonuç Listesi.xlsx