Önemli Hususlar

Sürücülerin Dikkat Edeceği Hususlar

Gümrük Kapılarımızda Tır Giriş-Çıkış işlemlerinin daha hızlı ve mevzuata uygun yapılabilmesi için araç sürücülerinin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekir.

- Tır Karnesi ile birlikte Karayolu Taşıt Onay Belgesi, CMR, Tartı Fişi gibi belgeler eksiksiz ve takım halinde tescil ile görevli gümrük personeline ibraz edilmelidir.

- Tır Karnesinin araç içindeki eşyayı temsil etmediği yönünde tereddüt oluşması halinde Tır Sözleşmesi gereğince; Tır Karnesinin Türkçe Tercümesi istenebilir.

- Yukarıdaki belgeler dışında taşınan eşyaya ilişkin; Çeki Listesi ve Faturanın da gümrükçe istenildiğinde ibraz edilmesi gerekir.

- Uluslar arası Tır Sözleşmesine göre; aracın mühürlü dorsesi haricinde ticari eşya taşınması mümkün değildir. Araç sürücülerinin kabin, dolap gibi yerlerde kendi kişisel kullanımları dışında ticari eşya bulundurmaları halinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre cezai işlem yapılır.

- 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (07.10.2009 günlü 27369 sy. R.G) 96. Maddesine göre;
 
(1) Motorlu ticari araçların ve özel konteynerlerin standart depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarı;

a) TIR çekicilerinde 550 litreyi

b) İstiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil), kamyon ve tankerlerde 300 litreyi

c) İstiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 400 litreyi aşamaz.

(2) Frigorifik depolarla gümrük vergilerinden muaf olarak yurda girişine izin verilen yakıt miktarı ayrıca dikkate alınır ve araca tanınan miktardan fazla olamaz.


(3) Gümrük kapılarında standart depo fazlası olarak tespit edilen petrol ürünlerinden, ilgili petrol ürünü için litre başına 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir.”