Tır Çıkış İşlemleri

Tır Çıkış İşlemleri

Türkiyeden Çıkan TIR Araçları İçin Gümrük Kapılarımızda Yapılan İşlemler

1. Araç sürücüsü; Tır Karnesi veya diğer belgelerini (Transit Beyannamesi, Ata Karnesi v.b) Türkiye’den Gümrük Sahasına girişte aracından inmeden peronda görevli Gümrük Muhafaza Memuruna ibraz eder. Gümrük Muhafaza Memuru, aracın çekici ve/ veya dorse plakalarını kontrol eder ve Tır Karnesi veya diğer belgelerinde de kayıtlı olan bu plakaları ‘Kara Kapıları’ Programına Kaydeder.
Aracın saha giriş kaydından sonra; Gümrük Muhafaza Memuru aracın dıştan kontrolünü yapar, araca tatbik edilen güvenlik mühürünün sağlam olup olmadığını, aracın brandasında yırtık veya delik olup olmadığını kontrol eder. Bir olumsuzluk yok ise aracın Tır Karnesi veya diğer belgeleri üzerine bununla ilgili meşruhat verir ve bu belgeleri araç sürücüsüne verir.

2. Araç sürücüsü; aracını sürerek ve araçtan inmeden Pasaport Polisine perondan pasaportunu verir ve Pasaportuna çıkış damgası tatbik edilir.

3. Araç, kantarda tartılır, ağırlığı tespit edilir.Bu işlem Yap İşlet Devret kapsamındaki gümrük idarelerinde (Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli) işletici firma tarafından ücret mukabilinde yapılmaktadır ve kantar fişi düzenlenerek sürücüye verilmektedir.

4. Araç; hafta içi mesai saatleri dışında (Akşam saat 17.00’den sabah saat 08.00’e kadar) veya hafta sonu tatilleri ile resmi tatillere rastlayan günlerde sahaya girmişse, Maliye Bakanlığı Saymanlık birimine fazla çalışma ücretini öder(yabancı plakalılar hariç) ve makbuzunu alır.

5. Araç sürücüsü; Tır karnesini ve ekli belgeleri ile pasaportunu, çekici ve/ veya dorse ruhsatını, geçiş belgesini, kantar tartım fişini, mesai saatleri dışında mesai makbuzunu aracından inmeden çıkış peronundan aktif olanlardan birinde Çıkış Özet Beyan Onay Personeline verir. Bu memur; Tır karnesi ve ekli belgeleri karşılaştırır, tescil işlemini belge üzerine ve bilgisayar ortamında yapar. Belgelerinde bir olumsuzluk yok ise; Tır Karne Volet 2 nüshasını koparır, geri kalan diğer nüshaları aracın sürücüsüne verir.
Risk kriterleri ve/veya bilgisayar atamasına göre araç ve araçtaki eşyaların; Gümrük Muayene Memurları tarafından belge kontrolü yapılabilir. Araç ve araçtaki eşyalar fiziki muayeneye veya X-Ray taramasına tabi tutulabilir.

6. Bu işlemlerde belge, araç ve eşya ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması durumunda, araç sürücüsü; hudut çıkış kapısında aracından inmeden Gümrük Muhafaza Memuru’na Tır karnesi ve pasaportunu ibraz eder. Gümrük Muhafaza Memuru araç sürücüsünün gümrük işlemlerinin bitip bitmediğini kontrol eder. Araç plakasını ‘Kara Kapıları Tır Takip Programı’na kaydedip, aracın dış kontrolünden sonra yurt dışına çıkışını sağlar.
 
Türkiye'den çıkışta Gümrük sahası içerisinde izlemesi gereken yol için Tıklayın