Tır Giriş İşlemleri

Tır Giriş İşlemleri

Türkiye’ye giren TIR araçları için Gümrük kapılarımızda yapılan işlemler

1. Araç sürücüsü; Tır Karnesi veya diğer belgelerini (Transit Beyannamesi, Ata Karnesi v.b) Gümrük Sahasına girişte aracından inmeden peronda görevli Gümrük Muhafaza Memuruna ibraz eder. Gümrük Muhafaza Memuru, aracın Tır Karnesi veya diğer belgelerinde kayıtlı çekici ve dorse plakasını ‘Kara Kapıları’ programına kaydeder ve aracı dıştan kontrol eder.

2. Araç sürücüsü; aracını sürerek ve araçtan inmeden Pasaport Polisine perondan pasaportunu verir ve Pasaportuna giriş damgası tatbik edilir.

3. Araç, kantarda tartılır, ağırlığı tespit edilir.Bu işlem Yap İşlet Devret kapsamındaki gümrük idarelerinde (Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli) işletici firma tarafından ücret mukabilinde yapılmaktadır ve kantar fişi düzenlenerek sürücüye verilmektedir.

4. Araç; mesai saatleri dışında (17.00-08.00 arası) veya hafta sonu tatilleri ile resmi tatillerde sahaya girmişse; Maliye Bakanlığı Saymanlık birimine fazla mesai ücreti ödenir(yabancı plakalılar hariç), makbuzu verilir.

5. Araç sürücüsü; Tır karnesini ve ekli belgeleri ile pasaportunu, araç ruhsatını, geçiş belgesini, kantar fişini(fiş olmayan idarelerde karne üzerine yazılır), mesai saatleri dışında mesai makbuzunu aracından inmeden giriş peronundaki Giriş Özet Beyan Onay Personeline verir. Bu memur; Tır karnesi ve ekli belgeleri karşılaştırır, tescil işlemini belge üzerine yapar, bilgisayar tescilini yapar. Görevlendirilen muayene memurunun sicil numarasını Tır Karne Volet 1 nüshasını üzerine yazarak aracın sürücüsüne verir.

6. Araç sürücüsü aracını peronların ön tarafında uygun bir yere park eder. Tır Karnesi üzerinde sicil numarası yazılı olan muayene memuruna belgelerini ibraz eder. Gümrük Muayene Memurları aracın standart deposunda bulunan akaryakıtın ölçümünü yapar, aracın kabin ve dolaplarını muayene eder, belgelerini kontrol eder. Risk kriterine göre araç ve araçtaki eşyayı fiziki muayeneye tabi tutabilir veya araca X-Ray taraması yaptırılabilir. Aracın standart deposunda fazla akaryakıt var ise (Tır çekicileri için 550.-litreden fazla) buna ait vergiler Saymanlık Müdürlüğüne ödenir. Başkaca bir olumsuz durum yok ise muayene memuru Tır Karne Volet.1 parçasını imzalayarak alır ve bilgisayar ortamında onay verir.

7. Bu işlemleri biten araç sürücüsü; Türkiye'ye giriş kapısına yönelir ve aracından inmeden Gümrük Muhafaza Memuru’na Tır karnesi ve pasaportunu ibraz eder. Gümrük Muhafaza Memuru araç sürücüsünün gümrük işlemlerinin bitip bitmediğini kontrol eder. Araç plakasını ‘Kara Kapıları Tır Takip Programı’na kaydedip, dış kontrolü yaparak aracın Türkiye’ye girişini sağlar.

Türkiye'ye girişte Gümrük sahası içerisinde izlemesi gereken yol için Tıklayın